Klientvirtualisering är ett hett ämne nu när alla ska ut med Windows 7. Att göra som vi alltid gjort är inte tillräcklgt, det tar alldeles för lång tid och är på tok för dyrt.

Som vi alltid gjort?! – alltså köpa nya servrar, uppgradera nät och köpa nya datorer.
Windows 7 fungerar utmärkt även på inte helt ny hårdvara vilket bara det ger oss möjligheter att låta klienterna stå kvar på skrivbordet och leverera ut operativet med nya metoder.

2008 åkte jag land och rike runt och pratade VDI, virtuell klienthantering. Ärligt talat måste jag medge att det var flopp, vissa gillade tekniken och testade omedelbart att lyfta in några klienter i serverrummet men då man ganska snabbt insåg att man då får en ytterligare klientinfrastruktur parallellt med sin traditionella kom svaret ganska snabbt att så länge man inte har en lösning för ALLA klienter eller scenario blir det ganska kostsamt att underhålla flera plattformar.

2009 pratar många fortfarande VDI trots det faktum att det är en brake/fix lösing. Jag träffar om inte dagligen men ändå ganska ofta företag och organisationer som laddat upp ett antal klienter i sin virtualiseringsplattform för att några veckor senare falla på antingen dubbel administration eller ökade kostnader.

Att virtualisera ett antal servrar var för några år sedan en utmaning men idag är det standard för de flesta och vi står någonstans motsvarande i utveckling på klientsidan. Det jag reflekterat över är att det ofta är servergruppen som nu även börjar ta över klienterna och ger sig på klientvirtualisering. Inget ont om serverkillar, de flesta jag träffat är extremt kompetenta men ärligt talat: – Det är rätt stor skillnad på klienter och servrar.

I min värld ska klienter skapas dynamiskt efter behov, man ska inte behöva scripta och mecka så mycket bara för att tillhandahålla några hundra datorer och självklart har alla användare inte samma behov. När vi skickar in alla klienter i serverrummet löser vi bara ett (1st) problem och därför är det så viktigt att se det här med klientvirtualisering utifrån ett helt annat perspektiv.

Vad är en klient?

  • Hårdvara i någon form av pc, fysisk eller virtuell
  • Operativsystem, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 i många fall
  • Applikationer
  • Personliga inställningar/konfiguration
  • Åtkomst

Jag väljer att dela upp en klient i fem delar även om vi kan dela upp ex. hårdvara i flera olika delar som ex. nät, hårddisk som också bör beaktas när det gäller effektiv klienthantering. Men vi tar det lite längre fram. Om man inte bryter isär dessa komponenter kommer man aldrig att lyckas med sitt klientvirtualiseringsprojekt – hur kommer det sig?!

Jo, min tes är att klienter förändras betydligt mer ofta än servrar och om vi beaktar kombination av behov från ett användarperspektiv är det betydligt mer “spretigt” i jämförelse med serverhanteringen som ofta ska fylla en funktion och dessutom i server rummet. Vem märker om en server är virtuell eller fysksk? Man ska bara ansluta mot den och den ska fungera.
Då de flesta är bekanta med virtualisering i form av nät (ex. VPN och VLAN) samt servervirtualisering har jag valt att börja i den änden även när det gäller klientvirtualisering men här är det viktigt att inte blanda ihop hårdvaruvirtualisering med operativssystemsvirtualisering och operativsystemsleverans och operativsystem installation. Vad är då skillnaden?
Genom virtualisering av hårdvara kan vi möjliggöra flera saker men viktigast i klientvirtualiseringssammanhang är möjligheten att köra flera klienter på samma fysiska hårdvara. Det löser en sak, bättre nyttjandegrad eller densitet på fysisk hårdvara men om vi väljer ett spår som endast klarar virtualisering kommer vi aldrig att kunna tillgodose alla användares behov. Här kommer operativsystemsvirtualisering in i bilden. Alltså möjligheten att tillhandahålla ett operativsystem till både fysisk och virtuell hårdvara

I år när jag kört mina “seminarier” runt om i landet har jag kört “live” och jag tror det är vad som krävs nu i dessa virtualiseringsförvirringstider. Det är nästan helt omöjligt att berätta med ord hur det fungerar men att visa/-se live ger en helt annan förståelse för enkelheten/storheten .

Tips på Citrix TV filmer – www.citrix.com/tv

• How to: Design XenDesktop for the Small Business
• How To: Install Web Interface 5.2
• How To: Deploy Citrix Clients via Web Interface 5.2
• How To: Create a XenApp Site in Web Interface
• How To: Create a XenApp Services Site in Web Interface
• Citrix Ready Spotlight Video – AppSense
• Free!! XenDesktop4 Express Edition
• How To: Use Wild Cards with Dynamic Window Titles in Citrix Password Manager
• How To: Use the Agent Logging Facility in Citrix Password Manager
• How To: Use the Control Matching Feature of Citrix Password Manager
• How To: Deal with Drop Down lists in Citrix Password Manager
• How To: Create a Basic Application Definition in Citrix Password Manager
• How To: Configure the Networking Settings of a Citrix Merchandising Server
• How To: Schedule a Plugin-in Delivery in Citrix Merchandising Server
• How To: Download and Install a Plugin-in from Citrix Merchandising Server
How to: Design XenDesktop for the Small Business