Nu finns klienten för Iphone tillgänglig

http://community.citrix.com/display/xa/Citrix+Receiver\\