Citrix CCS and marketing onsite for an 1300 techie Microsoft event in Sweden where we are going to demonstrate cool stuff…..preping in the hotel room
Citrix kommer att deltaga på Microsoft TechDays i Västerås. Här kommer vi att lägga upp vad som händer löpande under de två dagarna. Dimitrios och jag har precis kommit in på rummet som nu ser ut som en liten serverhall.
Vi kommer bland annat att lotta ut en cool HP laptop kom till vår monter och få veta hur du kan vinna!!