Citrix (enda) Svenska konsult i full gång med en special anpassad “workshop” där man går igenom kundens miljö för att se om man följer Citrix “best practice” i storskaliga miljöer.